24 de gener del 2017

Som Poble denunciem que l'Equip de Govern incompleix l'obligació legal de gestionar els Serveis Públics de la forma més eficient i sostenible

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admnistració Local (LRSAL) aprovada el 2013, estableix que els serveis públics de competència local s’han de gestionar de la forma més sostenible i eficient d’entre els diferents mecanismes de gestió directa o indirecta (privatitzacions) que estableix la pròpia normativa.

Per tant, tal com diu la llei, tota administració abans de decidir com gestionar un servei públic de competència local ha de fer un estudi comparatiu que estableixi quin és el mecanisme més sostenible i eficient.

Des de Som Poble volem denunciar públicament que l’Ajuntament del Vendrell no ho està fent, com va quedar clar durant la celebració del darrer ple, i que per tant l’equip de govern està incomplint l’obligació legal de gestionar de la forma més eficient i sostenible.

Això vol dir que l’equip de govern, en un context on la situació econòmica de l’Ajuntament és precària i on la situació d’una bona part de la població vendrellenca és igualment precària, ni tan sols sap si els mecanismes que ha escollit per gestionar els diferents serveis públics són els més eficients i sostenibles. I aquest punt fins i tot el va reconèixer el propi Kenneth Martínez, regidor de l’equip de govern, quan al darrer ple va manifestar, tot i apostar per la gestió privada dels serveis públics, que no podia assegurar que aquesta forma de gestió fos la més eficient. 


A Som Poble ens preocupa que l’Ajuntament del Vendrell decideixi privatitzar serveis públics sense ni tan sols tenir cap estudi que garanteixi que gestionar el servei per aquesta via sigui més eficient. I més preocupant encara quan el propi Tribunal de Cuentas, en el seu informe de l’any 2011, establia que quan un servei públic es gestiona per una empresa privada existeixen sobrecostos, és a dir, que el servei ens surt més car, el servei és de pitjor qualitat, hi ha menys transparència i les tarifes són més cares. I ja no és que l’Ajuntament del Vendrell no compleixi la llei, sinó que al darrer ple fins i tot va votar en contra de complir el que diu la pròpia llei.

L’equip de govern municipal no privatitza perquè gestionar un servei d’aquesta manera sigui més sostenible i eficient, el propi Kenneth Martínez ja va dir que desconeixia si privatitzar era més eficient i sostenible. L’equip de govern municipal privatitza perquè existeixen interessos en que siguin empreses privades qui gestionin els nostre serveis públics.


Per tant des de Som Poble exigirem a l’equip de govern municipal que compleixin amb la seva obligació legal, i moral, de gestionar els serveis públics municipals de la forma més sostenible i eficient.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014