25 de març del 2015

Codi ètic

1. Publicar la declaració de béns i patrimoni de les persones regidores abans i després de la legislatura. Aquesta declaració es farà amb una periodicitat anual.

2. Establir un sou màxim pels nostres càrrecs electes de 1500€ nets.

2.1. Si el regidor/a ha de deixar la feina per dedicar-se a les tasques municipals, rebrà un sou brut equivalent al del seu lloc de treball (el sou net no podrà superar el màxim). És a dir, si, per exemple, a la seva feina percebia un salari de 1.200€/mes, percebrà la mateixa quantitat desenvolupant la seva tasca de regidor, retencions incloses.
2.2. En el cas que el regidor no hagi de deixar la seva feina i, per tant, ja rebi un sou provinent d'aquesta, el càrrec electe no cobrarà res per assistència a plens, comissions, patronats, etc. Si es designa a una persona a assistir a patronats, consells d'administració d'empreses municipals, etc. Aquesta tampoc cobrarà les dietes per assistència.
2.3. Les dietes que no es cobrin, i el diferencial entre el sou oficial cobrat pel regidor i el sou real cobrat, es dipositaran a un fons. Els diners d'aquest fons es destinaran a projectes que s'escolliran de manera participativa.
2.4. Els representants electes no podran tenir duplicitat d'ingressos i renunciaran a qualsevol mena de privilegi associat a la seva tasca de regidors.

3. Limitació de mandats a 2 legislatures consecutives.

4. Existiran mecanismes de revocació del mandat dels càrrecs electes en el cas que es decideixi des de la base.

5. Es procurarà que els representants de la candidatura a les comissions, patronats o consells d'empreses municipals siguin persones relacionades amb l'àmbit en qüestió, s'intentarà evitar que siguin els mateixos càrrecs electes els que assumeixin l'assistència a aquests òrgans. Els representants de la candidatura als òrgans col·legiats de l'Ajuntament no hauran de ser, necessàriament, militants de les organitzacions de la candidatura, però sí persones afins a les nostres idees i tarannà. Aquestes persones també seran revocables segons la decisió de la base de l'organització.


6. La candidatura gaudirà d'un alt grau de transparència econòmica. Es publicaran de forma periòdica els comptes d'aquesta, pressupostos, etc. El fons participatiu que hem esmentat al llarg del punt 2 també estarà subjecte a aquests criteris de transparència, de tal manera que el capital del qual disposa, l'origen dels diners i on es destinaran aquests, seran publicats periòdicament. La campanya electoral també es regirà, a nivell econòmic, per criteris de transparència.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014