18 de febrer del 2016

Per què Som Poble vam votar que NO a la proposta de pressupostos 2016 de l'Ajuntament del Vendrell?

Article de Rubén Suan · Regidor Portaveu de Som Poble-CUP-PA


Ahir dimarts 16 de febrer, a les 18h, es va realitzar el debat per l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament del Vendrell per aquest any 2016.

Des de Som Poble vam votar en contra de la proposta presentada per l'equip de govern (PSC, CDC i ERC), tal com es va decidir en l'assemblea oberta que vam realitzar el passat divendres al Casal Popular Joan Mallofré. Aquest posicionament es basava en múltiples motius que intentaré resumir tot seguit.

Ens trobem amb uns pressupostos que, tal com ens han acostumat els diferents equips de govern que han gestionat el nostre municipi durant les darrers dècades, és poc transparent. Uns pressupostos que presenten 52 partides, 52!, per un valor de més 800.000€, sota el títol genèric de “Altres despeses” o “Altres despeses diverses” que requeriran una tasca important d'arqueologia econòmica saber exactament en què es gasten aquests diners.

Uns pressupostos que són el reflex d’alguns acords aprovats durant els darrers mesos amb els que estem en desacord i que hem votat anteriorment en contra. I no hi vam votar en contra per simple estètica, o per simple postureig, si no per consciència, perquè eren acords que enteníem que no responien a les necessitats del municipi i dels vendrellencs i vendrellenques, perquè eren decisions que consideràvem que no s’ajustaven a la realitat econòmica i social actual i de la nostra vila.

Uns pressupostos que reflecteixen la nova pujada de l'IBI aprovada per l'equip de govern durant l'aprovació de les ordenances fiscals d'enguany. Una pujada que preveu un augment d'uns 400.000€ en els ingressos d'aquest impost i que, no tenim cap mena de dubte, hauríem pogut estalviar a la ciutadania amb una gestió eficient dels recursos públics hauria estat innecessària.

Ens trobem amb uns pressupostos que destinen gairebé 600.000€, gairebé 100 milions de les antigues pessetes, a partides relacionades amb els sous dels membres de l’equip de govern, amb les dietes i les indemnitzacions per assistir als plens i altres reunions dels regidors i regidores i amb les subvencions que rebem els Grups Municipals.

Per tal que tothom es pugui fer una idea de la magnitud de la xifra: l’equip de govern gastarà en partides relacionades amb els càrrecs polítics i els partits polítics l’equivalent al 47% del que preveu destinar a inversions per aquest any.

Parlem de les inversions. Hem d'invertir però prioritzant aquelles inversions que, o bé poden comportar un estalvi econòmic a curt i llarg termini, aquelles inversions que poden comportar una revitalització econòmica de la vila, aquelles que apostin per reforçar els serveis socials de la nostra vila, o aquelles que comportaran un benefici pels vendrellencs i vendrellenques durant un període llarg de temps.

I la realitat és que una part important de les inversions proposades i previstes per l'equip de govern per enguany no responen a aquestos criteris.

Per un costat, descobrim que del 1.200.000 € reals pressupostats, 227.732’77€ es destinen l’adquisició d’un solar. Un solar situat a l'avinguda Palfuriana, just sota d'on es troba l'Hotel Natura Park, a prop de la plaça Germans Trillas. Un solar que es va comprar l'any 2008, just esclatada la bombolla immobliària, per uns 3 milions d'euros, gairebé 500 milions de les antigues pessetes. Una barbaritat! Un solar que està catalogat com a zona verda i que es va acordar amb el propietari pagar cada any aquests gairebé 230.000€ anuals fins l'any dos mil vint-i-pico i que a cada vendrellenc ens haurà costat 80 €. Considerem que aquest deute és il·legítim ja que s'estan destinant uns recursos públics a una compra que no respon al benefici de la població i hipotecant, durant molts anys, la capacitat d'inversió del nostre ajuntament. De fet gairebé el 19% del que l'Ajuntament destinarà a inversions aquest 2016, es destinarà a la compra d'aquest solar.

Continuant amb les inversions ens trobem que l'equip de govern vol destinar 400.000 euros, el 33% del que es destinaran a inversions, a la realització d'un pàrquing asfaltat a la zona del Botafoc, just al costat de la Riera de la Bisbal. A un espai que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana dóna la qualificació urbanística, de parcs i jardins, és a dir, una zona verda. L'any 2007 es va aprovar una modificació puntual permetent en una franja d'aquest terreny que el subsòl es dediqui a aparcament. Un aparcament que en tot cas hauria de ser soterrat i amb una superfície inferior als 4.000 m2.

És cert que la Llei d'Urbanisme permet que “de manera temporal i esporàdica” un terreny es pugui ocupar per altres usos, sempre i quan sigui per a la prestació de serveis públics, entre ells l'aparcament públic. Aquest mateix article, deixa ben clar però que l'autorització d'aquest ús provisional no comporta l'incompliment de l'obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel plantejament urbanístic.

Però hem de tenir en compte que les obres d'urbanització del Botafoc van finalitzar el 2008 i que des d'aleshores el seu ús ha estat el d'aparcament. Per tant, difícilment es pot justificar que aquest úss'hagi donat de forma esporàdica o de forma temporal, tal com diu la llei. Més aviat amb aquesta obra que projecta l'equip de govern, tenim la sensació que es vol donar a aquests terreny que no serà provisional saltant-se així la normativa urbanística.

A més a més cal recordar que, per més inri, que el passat 24 de desembre, no fa ni dos mesos, en aquest ple vam aprovar definitivament el Pla de Mobilitat 2015-2020. En el document D4 d'aquest Pla es presenten diverses propostes en referència a la situació de les zones d'aparcament del municipi: 

- Es proposa la cerca d'alternatives a les places d'aparcament en zones qualificades com a zones verdes per tal de restaurar-les com a tal en un termini de 4 a 6 anys. Entre elles la zona del Botafoc on es vol fer el pàrquing.

- Aquest Pla de Mobilitat també proposa una sèrie d'ubicacions per a nous aparcaments públics de dissuasió. I proposen fer un pàrquing al Botafoc, però just a la part de dalt del terreny catalogat com a zona verda.
- El mateix Pla també estableix la redacció d'un Pla d'Aparcaments Municipal que sigui coherent amb les determinacions del propi Pla de Mobilitat i que incorpori un estudi exhaustiu de la demanda d'estacionament i sobre la viabilitat tècnic-econòmica de la implantació dels diferents emplaçaments.

I per acabar, en el mateix ple també es va aprovar l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integral per participar en la convocatòria dels fons FEDER. El document establia l'eix de la Riera de la Bisbal con un dels dos eixos urbans que han d'articular i cohesionar el nucli del Vendrell. Estableix, a més a més, que al voltant d'aquests dos eixos les actuacions han de prioritzar, entre diferents aspectes, les àrees verdes.

És a dir, estem parlant que per un costat, l'equip de govern es vol saltar les propostes d'un Pla de Mobilitat, realitzat amb la participació de molts veïns i veïnes i de personal tècnic, quan ni fa ni dos mesos que va ser aprovat de forma definitiva pel ple municipal. De què serveix fer processos participatius si després l'equip de govern no compleix el que proposa? 

I per altra banda, com podem gastar 400.000€ en realitzar un projecte en un terreny on el nostre propi ordenament urbanístic no permet que es faci? En un terreny on el nostre Pla de Mobilitat esmentat estableix que, i també la Llei d'Urbanisme, haurem de revertir al seu ús com a zona verda en un termini de 4 a 6 anys? En la situació econòmica que pateix el nostre municipi volem gastar 400.000 en un projecte que ens haurem de carregar en un termini de temps relativament curt, sense comptar amb el que ens costarà retornar aquest espai a zona verda? Nosaltres tenim clar que no.

Els pressupostos no són únicament un document econòmic sinó que són, principalment, una eina política. Una eina on l’Ajuntament indica quines són les seves prioritats, on vol incidir més, cap on vol anar...i tenim ben clar que aquests són uns pressupostos continuistes amb la gestió de les darreres dècades. Tenim la sensació que l'equip de govern no té un projecte o un model de ciutat clar. O que com a mínim allò que de paraula expressen públicament no coincideix després amb el que després fan.

Com es pot dir de forma continuada, per exemple, que hem d'apostar per transformar els barris marítims en un dels motors econòmics de la nostra vila, potenciant un model de turisme de qualitat i en canvi destinar únicament 50.000 a inversions en aquests barris? De que serveix invertir 80.000 en promoció turística, com va recordar ufanosa la Sra. Eva Serramià si no invertim de forma prioritària en recuperar la dignitat dels nostres barris. Què promocionarem? El Brisamar? El Parc Tabaris?

Deia l'alcalde que l'equip de govern ha de prioritzar i que amb el Pla d'Ajust i la situació econòmica actual el marge de maniobra és limitat. Li vam recordar que té tota la raó, però que és una decisió política prioritzar en un àmbit o en un altre. És una decisió política que destinin més diners, 60.000€, a subvencionar els partits polítics amb representació al consistori, que a la inversió als barris marítims. És una decisió política destinar més diners a subvencionar els partit polítics que a les subvencions per ajudar a pagar l'IBI a les persones amb menys recursos (40.000€).

Uns pressupostos que ells qualifiquen com a socials. I és cert, han destinat 200.000€ més al serveis socials municipals. Però és cert que estant incomplint un acord de ple pel camí.

Si ho recordeu, després d'una campanya molt crítica de denúncia realitzada des de Som Poble, vam aconseguir eliminar els càrrecs de confiança de l'Ajuntament. El passat 1 d'octubre es a debatre al ple una moció que demanava destinar els diners que ens havíem estalviat a reforçar l'estructura de serveis socials. Durant el debat es va aprovar una esmena que establia que, abans de destinar tots aquests diners sense saber si en calien tants, o si calien menys, o si en calien més, que es realitzés un informe que que digués quines eren les mancances i la necessitat de recursos dels serveis socials municipals, i que les quantifiqués per tal de tenir-ho en compte de cara a l'aprovació de pressupostos. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat i l'alcalde va assegurar que estaria fet abans del debat pressupostari.

Un mes després, i en l'àmbit de les negociacions de les ordenances fiscals, l'equip de govern va acordar amb Podemos la seva abstenció al debat de les mateixes, fet que assegurava l'aprovació de la proposta del govern, a canvi de destinar 200.000€ a ajuts per ajudar a pagar l'IBI a les famílies més necessitades.

I a partir d'aquí l'equip de govern es va “oblidar” de l'informe acordat per unanimitat amb totes les forces polítiques amb representació. Primer ens van fer arribar una pla estratègic que, òbviament, no tenia res a veure amb el que s'havia acordat, i posteriorment, tot just fa poques setmanes, se'ns va fer arribar un nou document després de les queixes d'alguns dels partits. Un nou informe que tampoc tenia res a veure amb el que s'havia acordat, sinó que bàsicament explicava i justificava a què es destinarien els 200.000€ acordats amb Podemos. Un informe que no establia la necessitat de contractació de nou personal quan en converses amb el cap d'aquest departament mantingudes aquest estiu, ens va assegurar que la principal necessitat de l'àrea era la contractació de més personal més que la de més diners. Un informe fet a mida per justificar una decisió política.

És a dir, que l'equip de govern destinarà més diners als serveis socials municipals, sí. Però continuarem sense saber quines són les necessitats reals de recursos del propi departament.


Rubén Suan - Regidor Portaveu del Grup Municipal
Som Poble-CUP-PA i militant de la CUP del Vendrell

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014