23 de febrer del 2016

Ball de xifres amb les inversions


Article de Rubén Suan · Regidor Portaveu de Som Poble-CUP-PADurant el debat de la proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern, celebrat al ple extraordinari del passat dia 16 de febrer, una de les polèmiques que des de Som Poble vam tenir amb l’alcalde va ser en relació a l’import final d’inversions.

Durant el ple vaig explicar que ens havia costat saber quina era la xifra final, o real, que el govern vol destinar enguany en aquest àmbit, ja que en la primera proposta que ens van fer arribar pressupostaven aproximadament 1.500.000€; a la que ens van fer arribar durant les comissions informatives del passat 11 de febrer ens van dir que serien al voltant de 1.700.000€ i el mateix dia, per algunes notícies publicades, l’equip de govern explicava que serien uns 2.500.000€ aproximadament. 

Com l’alcalde va venir a dir que no havia anat així, que no teníem raó, i que la xifra havia estat a la nostra disposició en tot moment, m’he decidit aprofitar el meu humil blog per explicar una mica millor tot plegat i mirar d’aportar una mica més de transparència en aquest sentit.

El primer document que rebem en relació a la proposta de pressupostos de l’equip de govern va ser el 27 de gener, quan rebo un correu de l’alcalde, el Sr. Martí Carnicer. Podeu descarregar l’excel amb la proposta que ens va enviar des del següent enllaç:


Si cliqueu a la pestanya “Detall despeses” que trobareu a la part inferior del document, podreu veure totes les partides de despeses proposades. Veureu que per cadascuna d’elles hi ha tres columnes: el que van pressupostar pel 2015, la previsió de despesa que hi ha va haver a 31/12/2015 i el que volen pressupostar pel 2016.

Si aneu baixant pel document podreu observar que les partides dedicades a inversions pugen a un total de 1.567.425’77€.

El dia de les comissions informatives, celebrades el passat 11 de febrer tal com he dit abans, com a reunió prèvia a la celebració del ple, vam demanar còpia del contingut de l’expedient. El document aportat per l’equip de govern, en relació als pressupostos, era el següent:


Com podeu veure a la segona pàgina del document, la proposta d’inversions reals, en relació a l’Ajuntament, és de 1.734.044’25 €. Si li sumem els 14.000€ d’inversions contemplats al pressupost del Patronat Municipal de l’Auditori Pau Casals, els 5.000€ del Patronat Municipal Hospital-Asil i els 25.000€ de la Fundació “Deu Font” serien 1.778.044’25€ destinats a inversions.


El passat dia 16 de febrer, el dia del ple, ens llevem amb aquesta notícia (http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/6702/vendrell/incrementa/inversions/partida/serveis/socials). En la roda de premsa de presentació dels pressupostos l’equip de govern anuncia que es preveuen destinar 2,5 milions d’euros en inversions.

De fet, a les 18h, quan arribem al ple ens trobem un bonic document, preparat per l’equip de govern, i que podeu descarregar aquí:


En aquest document, a la pàgina 8, surten detallades les inversions i, tal com es va anunciar a la premsa, aquestes sumen 2.514.044€.

Per tant, tal com vam explicar durant el Ple, i l’alcalde va negar, podeu comprovar que realment, la xifra d’inversions va anar variant en funció del document i que, no va ser fins al ple que no vam saber d’aquesta xifra de dos milions i mig d’euros.

Quina seria la quantitat real?

De la darrera quantitat anunciada, la que fa referència a 2.514.044€, hauríem de començar excloent els 500.000€ que, al darrer document de l’equip de govern, apareixen com a “Pendents segons la recaptació de la regularització de l’IBI”.

Els motius pels quals, com a mínim de sortida, no els hauríem de comptar és perquè la quantitat d’aquesta partida anirà en funció d’un procés de regularització de l’IBI que està duent el cadastres. Segons ens va comentar l’alcalde durant la reunió prèvia, el cadastre està realitzant una regularització d’aquest impost. Fruit d’aquesta regularització, persones que no haguessin declarat en el seu moment alguna obra, alguna modificació, a partir d’ara ho hauria de fer. Per exemple, si algú s’ha fet una piscina i no l’ha declarat, etcètera.

Per tant, i sempre segons l’equip de govern, preveuen ingressar uns 500.000€ extres. Per això ells posen una partida d’inversions per aquesta quantitat tot i que, tal com ens van dir, aquesta partida sempre anirà en funció del que realment s’acabi recaptant extra fruit de la regularització. Si finalment són 200.000€ s’invertirien 200.000€, si són 500.000€ s’invertirien 500.000€ i si són zero....doncs zero. 

Per tant, ens quedaríem amb 2.014.044€.

A més a més, si volem fer la comparació “real” del que destinarà a inversió al municipi, en relació al pressupost de 2015, tampoc hauríem de tenir en compte els 750.000€ que apareixen a la darrera proposta de l’equip de govern sota el concepte “Aigües”.

De fet, el propi equip de govern, i tal com podeu veure en la notícia que he posat abans, en la roda de premsa de presentació del pressupost explica que, per petició del nou interventor de carrera, havien hagut d’incloure el pressupost d’Aigües de Tomoví als pressupost municipal. I de fet, el propi equip de govern, en aquell mateix acte, per tal de comparar la variació “real” del pressupost de 2016 respecte del de 2015, no tenen en compte les xifres del pressupost de l’empresa mixta d’aigües.

Per tant, i per fer una comparació “justa”, tampoc hauríem de tenir en compte la partida d’inversions relacionada amb aquesta empresa, ja que és una inversió que ja s’estava realitzant, tal com ens va explicar l’alcalde, però que fins ara únicament s’incloïa al pressupost d’Aigües de Tomoví.

Per tant, si realment volem tenir una idea del que es preveu invertir aquest 2016 al nostre municipi, la xifra que s’hauria de fer servir seria la de 1.264.044€.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014