1 de maig del 2015

Som Poble respon a les declaracions de CiU sobre la seva política al voltant dels Serveis Socials al Vendrell

Des de Som Poble considerem la defensa dels drets socials com a un element irrenunciable del nostre programa polític. La lluita per la defensa dels drets socials en l’actual context de robatori  dels nostres drets per part dels partits polítics governants i institucions econòmiques, ha estat una constant en les organitzacions i persones que s’han unit per a formar el Projecte Polític de SOM POBLE. Arrel de les declaracions en matèria de serveis socials d’un dels principals partits que ha governat El Vendrell, Convergència i Unió, volem fer algunes apreciacions en relació a unes propostes que creiem que poden ser nefastes per al municipi.

-Considerem altament preocupant que un partit de suposada trajectòria democràtica com CIU caigui en propostes summament classista, negant els drets més bàsics a les persones (en forma d’ajudes socials a l’alimentació, l’habitatge o l’educació) si no porten 18 mesos empadronades al Vendrell.  Tot i que la candidata convergent també ha destacat en declaracions posteriors que hi ha altres pobles que es regeixen per criteris similars, no significa que aquest fet sigui èticament reprovable i de dubtosa legalitat. La normativa administrativa i la complicada situació econòmica i social que vivim a Catalunya fa que la solidaritat entre municipis sigui nul•la, promovent des dels mateixos ajuntaments, en determinats casos,   el fet que veïns “no desitjats” es desplacin a viure a altres municipis.  Si tots els municipis fan el mateix, ens preguntem quin serà el destí d’aquestes famílies sense recursos.

-Els ajuts socials que es gestionen des de l’Ajuntament del Vendrell no generen cap efecte crida de persones amb pocs recurs econòmics, ja que Serveis Socials mai han comptat amb partides pressupostàries dignes per tal d’atendre les necessitats socials presents al municipi, especialment un moment d’emergència social com l’actual. Així, doncs, en l’any en curs, la partida de serveis socials de l’Ajuntament del Vendrell, compta amb un pressupost aproximat de 551.449 €, enfront dels més de 2,5 milions d’euros que es dediquen als interessos d’amortitzacions del deute.

-En la mateixa línia, creiem que la proposta entorn de “l’arrelament” com a condició per a l’atenció i percepció d’algun ajut social és manifestament discriminatòria. D’acord a aquest criteri, les candidates i candidats de CiU consideren que hi ha persones “mereixedores” d’un ajut i d’altres que “no s’ho mereixen” pel simple fet que no “s’arrelen”. La defensa de la dignitat requereix d’alguna cosa més que simples gestos assistencials. L’assistencialisme no fa més que perpetuar les situacions de pobresa. L’assistencialisme sota control, mitjançant els “tutors socials” que proposen els candidats de CiU El Vendrell, no només contribueix a cronificar possibles situacions de dependència, sinó que fiscalitza la vida de les persones confonent la integració social amb la “normalitat moral”. I per “normalitat moral” CiU entén la necessitat d’implicar-se en les associacions i entitats del poble com a garantia d’immersió en les tradicions locals.

-Des de Som Poble creiem que l’obertura d’una comissaria al Local Sant Joan, només criminalitzaria més el barri i els ciutadans que hi viuen, tot estigmatitzant encara més la zona, desplaçant qualsevol mesura de desenvolupament comunitari del barri amb l’índex d’atur i pobresa més elevat del municipi a una qüestió de seguretat ciutadana. El més necessari és engegar  propostes i equipaments d’inserció laboral, socials i educatius per a la població dels barris castigats per la misèria i la pobresa.


Abans de culpabilitzar a les persones per les situacions de pobresa que pateixen caldria afrontar les causes estructurals que generen la misèria, unes causes sobre les quals l’administració local també en té la seva part de responsabilitat. En aquest sentit, trenta anys d’alternança sociovergent al Vendrell fa que un partit com CiU hagi estat un actor clau en els processos d’estratificació social de la vil•la al fixar les condicions en relació a la distribució dels béns bàsics de subsistència (des de l’habitatge als ajuts socials), l’ús de l’espai (mitjançant les polítiques de planificació i/o relegació urbana), etc.

Creiem que no tot si val per guanyar vots, i que l’estratègia de  retirar drets a les persones i enfrontar-les amb els seus veïns per les engrunes que ens han deixat anys i anys de retallades en serveis socials només beneficia a aquells que busquen una societat descohesionada, individualista i profundament desigual. Des de SOM POBLE considerem que en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social cal defensar la consolidació dels drets socials, frenant el discurs estigmatitzador i culpabilitzador que transfereix a les persones la responsabilitat de les seves situacions vitals. Les tensions socials que es deriven de les polítiques neoliberals han de ser contestades amb resistència a les institucions, però també amb iniciatives comunitàries i de suport mutu entre la gent.

Som Poble
Sectorial de Persones i Cohesió Social

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014