2 de febrer del 2016

L'Ajuntament del Vendrell utilitza Glifosat, un herbicida potencialment cancerígen, en els espais públics del Vendrell

L’Ajuntament incompleix la normativa sobre l’ús de plaguicides, en no informar als veïns dels tractaments que realitza.

El Grup de compra ecològica Les Garrofes, el GEVEN i Som Poble organitzem una jornada informativa sobre els perills del glifosat i possibles alternatives. 

Sol·licitarem en el proper ple la substitució d’aquests productes nocius per a la salut i el medi i avançar cap a una jardineria ecològica

El glifosat, herbicida cancerigen segons l’OMS, utilitzat als espais públics del Vendrell

El glifosat és un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos. S’infiltra al sòl, és molt soluble en l’aigua i persistent al medi, de manera que contamina amb facilitat els aqüífers, essent tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar .El glifosat va ser decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement cancerigen per als humans, i existeixen estudis científics que relacionen l’ús del glifosat amb altres afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s’han descrit: toxicitat subaguda i crònica, danys genètics (és mutagènic),  trastorns reproductius, i augment de la freqüència d’anomalies espermàtiques i de la carcinogènesi, amb un risc més gran de desenvolupament de càncer de limfomes no-Hodgkin i una possible incidència més gran de mieloma múltiple.

Aquesta tardor, SomPoble va sol·licitar a l’ajuntament el llistat de productes que utilitzava per la gestió dels espais públics i zones verdes del municipi. De la documentació facilitada, vam comprovar com l’herbicida utilitzat per “controlar males herbes” té com a principi actiu el glifosat.  Així mateix, es constata com aquests tractaments amb glifosat es realitzen arreu del municipi, tant en els escocells dels arbres, com en rotondes, places, parcs i jardins, vores de vials, a l’entorn de centres d’ensenyament etc..


Imatge: Som Poble · Treballador aplicant herbicida amb EPI - viandant al voltant
Greus incompliments de la normativa

Aquests darrers dies hem constatat, igual que en d’altres ocasions, com s’han realitzat tractaments amb glifosat en diferents indrets, però en cap dels casos, s’ha avisat a la població ni senyalitzat adequadament els espais on es realitzaven les aplicacions amb herbicides. L’obligació d’avisar i informar adequadament als veïns afectats dels tractaments que es realitzin amb qualsevol producte fitosanitari queda ben recollida en el ReialDecret 1311/2012, sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, que senyala que cal informar amb un mínim de 8 dies d’antelació del lloc i data de realització del tractament, identificant el producte a utilitzar, a fi de possibilitar que es disposi de temps suficient per adoptar les precaucions convenients.  

De la mateixa manera indica que cal adoptar les mesures necessàries per evitar que es produeixi l’accés de tercers tant durant els tractaments com durant el període de temps següent que s’hagi determinat per a cada cas. I també  que cal realitzar els tractaments  en horaris en què la presència de tercers sigui improbable, a menys que s’estableixi una barrera senyalitzada que adverteixi al públic de la prohibició de l’accés a l’àrea on es realitza l’aplicació. Així mateix abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, llars d’infants, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran) aquest decret diu que cal informar el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries. En diverses ocasions hem pogut observar com s’aplicava glifosat als voltants de centres escolars poc abans de l’entrada dels nens, o en ple mes d’agost al migdia, com es ruixaven els escocells dels arbres a la Via Palfuriana, per exemple. 

Atesa la perillositat per a la salut i el medi del glifosat i altres productes fitosanitaris que s’empren, és una gran irresponsabilitat no prendre aquestes mínimes precaucions que indica la normativa vigent i exigim als responsables de l’aplicació d’aquests productes (de l’ajuntament i l’empresa que els realitza) a donar-hi compliment de forma immediata.


Imatge: Som Poble · Operari després d'aplicar fitosanitari en lloc de concurrència
Moció per a demanar l’eradicació del glifosat i altres biocides perillosos al municipi i avançar cap una jardineria ecològica

En aplicació del principi de precaució, que sempre ha de prevaldre, i ateses les nombroses evidències que mostren la perillositat del glifosat pel medi i la salut de les persones, presentarem al proper ple una moció per demanar que es deixi d’utilitzar ja el glifosat i altres herbicides tòxics al Vendrell, així com que s’avanci decididament cap a una jardineria ecològica, basada en les espècies autòctones, en la reducció de consum hídric i la substitució dels productes químics perillosos pel medi i la salut de les persones. L’esmentat decret ja afirma que “l’autoritat competent ha de vetllar perquè es minimitzi o es prohibeixi l’ús de plaguicides, s’adoptin mesures adequades de gestió del risc i es concedeixi prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de baix risc”.

No hi ha cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la jardineria ni en la gestió de les vies públiques. Cal deixar de veure la vegetació espontània com un problema estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi quan suposi un problema real. En aquest casos, es poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc. De la mateixa manera demanarem que es realitzin campanyes informatives sobre els perills dels herbicides i fomentar l’agricultura i jardineria ecològica entre la pagesia i els particulars.

Aquesta moció, impulsada per l’associació Som lo que Sembrem (http://www.somloquesembrem.org/glifosat/), ja ha estat aprovada en municipis importants com Barcelona, Badalona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú o Sant Cugat del Vallès.Jornada informativa el dimecres 10 de febrer

Amb l’objectiu d’informar i debatre sobre aquest tema, hem organitzat una jornada informativa que se celebrarà el proper dimecres 10 de febrer a les 19h30’ al Casal Popular Joan Mallofré, al C/ del Progrés, 36 del Vendrell.

Hi participaran com a ponents el José Ramon Olarieta, professor de la Universitat de Lleida, que ens parlarà dels perills pel medi i la salut del glifosat i els herbicides en general i el Pep Padró, jardiner professional amb molta experiència en gestionar espais públics municipals sense utilització d’herbicides, que ens explicarà els mètodes alternatius que permeten prescindir d’aquests productes. Tots dos són membres de Som lo que Sembrem. Així mateix hi intervindran, més breument, membres del GEVEN, la cooperativa de consum Les Garrofes i Som Poble. Hi convidem especialment als tècnics i càrrecs públics responsables de jardineria dels diferents ajuntaments de la comarca, i al públic en general interessat en saber els riscos que comporta l’actual gestió dels espais públics.0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014