18 de maig del 2015

Eixos del programa polític de Som Poble

A continuació, us mostrem un recull dels plantejaments principals que recull el nostre programa polític de cara a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig.


1. PERSONES I COHESIÓ SOCIAL

ÈXIT EDUCATIU. Lluitar amb els recursos suficients per reduir de forma dràstica el fracàs i l’abandonament escolar prematur. Amb programes de reforç per als alumnes amb més risc de fracàs escolar, programes de segones oportunitats i acompanyament escolar. Treball conjunt amb les famílies i les AMPA. Dedicar especial atenció a les necessitats educatives especials dels infants i joves del Vendrell.

EQUITAT EDUCATIVA. Vertebració de la política educativa pel dret a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves. Promoure el principi d’escolarització equilibrada per lluitar contra la segregació escolar. Fomentar l’accés als serveis, materials o activitats extraescolars. Escola inclusiva i atenció a la diversitat funcional. Promocionar la formació d’adults, compensatòria de mancances formatives.

MILLORA DE SERVEIS SOCIALS. Potenciar els serveis socials, millorant la dotació pressupostària i ampliant la plantilla de l’equip bàsic, així com dotant de recursos específics per a l’acció comunitària no assistencialista i
col•laborativa. Disposar d’ajudes suficients perquè tothom tingui els mínims necessaris per viure amb dignitat.

AJUDA MÚTUA. Generar xarxes de suport mutu en forma d’assemblees per afrontar les problemàtiques derivades de les situacions de pobresa i precarietat. Donar suport a iniciatives autogestionades de producció i de distribució alternativa. Disposar de les ajudes suficients

INFÀNCIA I JOVENTUT. Crear un Consell Municipal d’Infants on els nens i nenes del Vendrell puguin tenir veu. Potenciar els projectes de criança familiar i millora de la conciliació familiar. Facilitar l’ús de l’espai públic i impulsar la creació d’un Casal de Joves autogestionat, com a punt de trobada i de lleure, per l’expressió política, social i cultural dels nois i noies.

GÈNERE. Treballar propostes a nivell municipal que promoguin la igualtat de gènere i que permetin no rebaixar cap més dret en les vides de les dones, i reclamar-ne més i millors. Condemnar el patriarcat. Donar suport a la xarxa feminista del municipi i/o comarca i a l’alliberament LTGBI.

GENT GRAN. Garantir un envelliment digne millorant i reforçant els serveis comunitaris i a domicili. Impulsar polítiques comunitàries d’atenció a la dependència i de solidaritat veïnal. Creació d’un Consell Municipal de la gent
gran, que potenciï la gestió participativa de nous serveis.

SANITAT. Reclamar la sanitat pública que ens mereixem. Reducció de les llistes d’espera, no al tancament de llits... Treballar per a la construcció del Centre d’Atenció Primària (CAP) que ens pertoca, així com la implantació i ampliació de serveis i especialitats mèdiques com una UCI a l’hospital, o l’augment de professionals de salut mental.

CULTURA. Promoure propostes culturals a l’abast de tothom. Facilitar l’ús dels equipaments culturals per a les associacions i ciutadans, així com generar espais autogestionats. Fomentar la participació ciutadana en la vida cultural del Vendrell per generar accions culturals innovadores i creatives en els equipaments culturals de la vila.

ESPORTS. Potenciar la pràctica de l’esport entre els nens, nenes i joves d’edat escolar. Donar suport a les entitats i clubs esportius. Garantir l’accessibilitat a la pràctica esportiva de qualitat per a tothom.2. ECONOMIA, TREBALL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OCUPACIÓ I LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL. Situar al centre de l’economia les necessitats de les persones, mitjançant una economia planificada i diversificada. Apostem per la municipalització dels serveis privatitzats, revertint els beneficis al conjunt de la població. Creació de programes efectius d’ocupació pública, desenvolupament d’una economia social i solidària, així com el suport a les reivindicacions de la classe treballadora.

MODEL ECONÒMIC. Nou model d’organitzacions econòmiques per vehicular les necessitats de producció, consum i distribució de la societat, que donin prioritat a l’ocupació per damunt del benefici i prioritzin la democràcia a l’autoritarisme, Economia del Bé Comú. Fomentar el cooperativisme, incentivar el consum dels productes de proximitat i dinamitzar els mercats i el petit comerç, en detriment de les grans superfícies.

DEUTE MUNICIPAL. Auditoria ciutadana del deute amb l’objectiu d’avaluar i quantificar la xifra total del deute il•legítim i saber com s’estan recaptant i gastant els recursos públics. Transparència dels comptes municipals.

FISCALITAT. Aplicarem polítiques de lluita i denúncia del frau fiscal. Fiscalitat progressiva. Increment fiscal sobre les activitats especulatives. Despesa pública austera -entesa com el màxim aprofitament dels recursos comuns- i projectes amb rendibilitat econòmica i socioambiental.

PEDAGOGIA PARTICIPATIVA. Foment de la participació ciutadana i suport del ric teixit associatiu. Fomentarem la participació social i política amb tallers i activitats a les escoles i instituts, realització de conferències i sessions informatives per a ciutadans, entitats, etc.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ. Apostem per la creació d’un Consell de la Vila, entre els veïns, les entitats i l’Ajuntament; l’enfortiment de les associacions de veïns i la creació de les Assemblees de Barri, encarades a canalitzar la participació dels veïns i entitats dels barris vendrellencs.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. Plantegem la implantació de pressupostos participatius, ja que entenem que la ciutadania ha de participar i decidir com es gestionen i s’inverteixen els diners públics.

TRANSPARÈNCIA. Importància de la informació i la transparència institucional per fomentar la intervenció directa de la ciutadania. Creació d’un procés regulat de publicació de tota la informació del Consistori. Dinamització de la transparència del municipi també a través d’internet.3. TERRITORI i MEDI AMBIENT

ESPAIS NATURALS. Protecció i posada en valor dels espais naturals per a un turisme de qualitat (Serra del Vendrell, Masia Blanca...), amb participació de propietaris, entitats i administracions. Desenvolupar el Pla de Protecció de les Madrigueres i el projecte de naturalització aprovat.

URBANISME. Redacció d’un nou POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal), que substitueixi l’actual per obsolet i contrari als interessos generals i al bé comú.

HABITATGE. Ningú sense casa mentre hi hagi pisos buits. Negociació amb els bancs per aturar desnonaments, facilitar lloguers i habitatge social. Promoure la rehabilitació d’habitatges i el condicionament de les construccions abandonades amb cooperatives de treballadors.

MOBILITAT. Implementació del nou Pla de Mobilitat i adequar-lo al nou POUM proposat. Prioritat pels vianants, les bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Camins escolars.

RESIDUS. El Vendrell és la capital de comarca que menys recicla. Pla de xoc amb intensa campanya d’educació ambiental i avaluació pel canvi al model porta a porta.

AIGUA. Apostem per la remunicipalització de la gestió de l’aigua i integració al consorci de municipis amb gestió pública. Plans d’estalvi i eficiència. Recuperació ambiental de les rieres i promoció del seu ús social.

ENERGIA. Promoure auditories energètiques en el petit comerç, a nivell domèstic i instal•lacions municipals. Impulsar les mesures d’estalvi i les energies netes. Lluita contra la pobresa energètica.

PATRIMONI. Elaboració i aprovació del catàleg de patrimoni per protegir i un pla que el posi en valor i el potenciï com a recurs cultural i turístic de primer ordre.

AGRICULTURA. Protecció de l’espai agrari i el paisatge rural. Creació d’un banc de terres i promoció de l’agricultura ecològica, els productes de proximitat i el consum responsable. Menjadors escolars ecològics i horts urbans.
0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014