21 de maig del 2015

140 propostes per recuperar El Vendrell. Som Poble explica els principals eixos del seu programa d'acció política

El passat 20 de maig, des de Som Poble vàrem realitzar la presentació dels principals eixos del nostre programa d’acció política. Les ponències començaren a partir de les 20.00h a l’Arcada, Espai Obert, i es desenvoluparen seguint la feina que han desenvolupat les tres sectorials temàtiques de Som Poble –Persones i Cohesió Social; Economia i Treball i Territori i Medi Ambient- al llarg dels últims mesos.

Al llarg de la presentació de l’acte, Marc Robert féu èmfasi en el fet que es tracta d’un programa elaborat de manera col•lectiva, fruit de la feina de més de 40 persones que participaren en alguna de les sectorials que acabem d’esmentar. A més, també es destacà que es tracta d’un programa viu i modificable, encara obert a propostes i ampliacions, ja que constitueix unes pautes d’acció política que, més enllà de tenir un propòsit electoral, pretén estructurar la feina de Som Poble al llarg dels pròxims quatre anys.

La primera de les intervencions fou desenvolupada per Anna Solé, que parlà sobre els eixos programàtics desenvolupats per la Sectorial de Persones i Cohesió Social. En aquest sentit, l’Anna destacà la reforma del model educatiu del Vendrell com una de les grans prioritats de Som Poble. Fonamentalment, es plantejà la necessitat de lluitar activament contra la segregació escolar, apostant per una educació integradora que dediqui l’atenció necessària als infants amb necessitats educatives especials. Per altra banda, hem de tenir en compte que el Vendrell és un dels municipis amb una major taxa de fracàs escolar (al voltant del 40%), deu punts per sobre de la mitjana catalana, és per aquest motiu que es destacà la necessitat de desenvolupar programes de reforç per als alumnes amb risc d’abandonament o fracàs escolar, programes de segones oportunitats i acompanyament escolar, etc. Amb l’objectiu de reduir, progressivament, les preocupants xifres del nostre municipi en matèria educativa.

Per altra banda, també es parlà de la necessitat de seguir lluitant per una sanitat pública i de qualitat. Si bé els Ajuntaments tenen poques competències en aquest àmbit, sí que poden esdevenir un altaveu útil per a fer arribar les reivindicacions de la ciutadania a les institucions competents, així com per donar suport als moviments de protesta per una sanitat digna. De la mateixa manera, des del Consistori també podem treballar per construir un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al nostre municipi, l’augment de professionals de la salut mental o la implantació d’un servei de 24h de guàrdia de cirurgia i traumatologia a l’Hospital Comarcal del Vendrell, etc.

Per acabar, també es feu menció a la necessitat d’establir un sistema de serveis i prestacions socials universals, que no discrimini per motiu de procedència, com plantegen altres partits, i que pugui cobrir les necessitats d’una població que es troba en una situació d’autèntica emergència social.

Al llarg de la segona intervenció, Pere Codina, portaveu de la Sectorial d’Economia i Treball, ens explicà que, per Som Poble, és imprescindible un canvi de model econòmic, ja que durant aquests últims anys s’ha posat de manifest el fracàs del model impulsat i fomentat per les formacions que, fins el dia d’avui, han ostentat el poder municipal. El Pere ens parlà d’un model econòmic que, al Vendrell, es centrà, fonamentalment, en la construcció i el foment d’un turisme de sol i platja, dos sectors extremadament volàtils, fet que propicià l’esfondrament de la nostra economia amb l’explosió de la bombolla immobiliària i l’inici de la crisi econòmica.

Així doncs, argumentà el Pere, ens trobem davant d’un model fallit que ha de ser superat. Per a fer-ho, s’exposà la necessitat de reformar els tres sectors econòmics al nostre municipi. Pel que fa al sector primari, el foment de la pagesia de proximitat i la potenciació de la producció d’oli i vi de qualitat pot ser una bona opció per la reforma del sistema productiu. El nostre sector secundari, argumentà el Pere, no ha de passar per la construcció del Logis Penedès o del CIM, projectes que trinxen el territori i generen llocs de treball precaris, sinó que podríem apostar per la implantació d’empreses amb un alt valor afegit, com podrien ser companyies d’alta tecnologia o investigació. Es remarcà que es tracta d’un canvi que no es pot realitzar en dos o quatre anys, necessita més temps, però que s’ha de començar a treballar en aquest sentit. Pel que fa al sector terciari, és necessari canviar el turisme de sol i platja per un turisme cultural, etnològic i de qualitat, per a fer-ho possible, és important obrir el ventall de serveis del Vendrell durant tot l’any, impulsant els atractius turístics i culturals de la vila. A més, també es destacà que, tenint en compte la proximitat del Vendrell tant de Tarragona com de Barcelona, així com de les Muntanyes de Montserrat o del Delta de l’Ebre, El Vendrell podria esdevenir el municipi on s’allotgessin els turistes que volguessin conèixer Catalunya.

Per altra banda, Som Poble aposta pel la remunicipalització dels serveis que han estat privatitzats. Segons l’experiència d’altres municipis i les dades amb les quals treballem, la gestió directa dels serveis, a banda d’oferir una millor qualitat del servei als ciutadans, permet que els diners que constituïen el benefici empresarial, passin a ser gestionats per l’Ajuntament, amb la qual cosa es poden utilitzar per a millorar el servei o invertir-los en altres àmbits. 

Pel que fa al deute municipal, des de Som Poble s’aposta per la realització d’una Auditoria Ciutadana del Deute, a través de la qual els ciutadans tindran potestat per decidir si el nostre deute municipal és legítim o no. Plantegem aquesta Auditoria com un procés d’aprenentatge a través del qual els vendrellencs i les vendrellenques haurem de conèixer el funcionament de les finances públiques i l’origen del nostre deute.

Al llarg de la tercera intervenció, Gisela Arbós, en representació de la Sectorial de Territori i Medi Ambient, plantejà la necessitat de replantejar l’urbanisme del nostre municipi i de garantir el respecte i la protecció dels nostres espais naturals. El creixement accelerat de la població vendrellenca al llarg dels anys anteriors a la crisi econòmica, juntament amb una mala planificació urbanística, han contribuït a accentuar els problemes socials que avui en dia tenim al nostre municipi. És per aquest motiu que, des de Som Poble, plantegem la necessitat de redactar un nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que s’adapti als interessos generals i a la recerca del bé comú, i no a finalitats lucratives i especulatives.

Per altra banda, la Gisela també destacà la importància d’establir plans de protecció dels nostres espais naturals, com podrien ser la Masia Blanca o la Serra del Vendrell, on hi participés tant l’administració pública com els propietaris dels terrenys. A banda de preservar el nostre entorn, aquesta també podria ser una bona manera de fomentar el turisme de qualitat al nostre municipi. Es considera de vital importància l’aplicació del Pla Especial de Protecció de les Madrigueres, que actualment està sent vulnerat pel consistori del Vendrell.

Pel que fa al patrimoni, es considera important crear un catàleg on es reculli la riquesa patrimonial del municipi, com a pas previ per a l’elaboració d’un pla de protecció d’aquest patrimoni i de revalorització com a recurs cultural i turístic de primer ordre.

Si bé al llarg d’aquest acte únicament es féu una breu pinzellada de les principals línies d’actuació de Som Poble, els assistents es pogueren fer una primera idea dels eixos d’acció política que treballarem al llarg dels pròxims anys. Per acabar, es comentà que el programa de Som Poble estava penjat al bloc, amb la qual cosa era accessible per a tothom que el volgués consultar.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014