22 de març del 2015

Pobre Vendrell 1 - Article de Pere Codina

Des de Som Poble hem analitzat els comptes del nostre Ajuntament i hem arribat a algunes conclusions que considerem interessants i que cal comentar:

En primer lloc hem tornat a constatar que el nostre Ajuntament és un dels més endeutats del nostre país. Hem comparat el nostre endeutament amb altres poblacions de Catalunya que tenen un nombre d’habitants semblants al nostre que té 36.747 habitants, aquests són: Tortosa amb 33.992 habitants, Igualada 38.978 habitants, Olot 33.981 habitants, Cambrils 33.775 habitants. Bé doncs les dades a finals del 2013 són espectaculars. El nostre municipi tenia un deute de 82.983 milions d’euros. Cambrils de 55.332 milions d’euros. Tortosa 50.575 milions d’euros. Igualada 50.408 milions d’euros i Olot de 27.038 milions d’euros. Si ho posem en deute per persona, la cosa queda encara més clara. Olot 795’7 euros per persona, Igualada 1.293’2 euros, Tortosa 1.487’9 euros, Cambrils 1.638’3 euros i El Vendrell 2.258’2 euros per persona.

Aquest gran endeutament genera un problema important. Com que s’han de destinar molts recursos a pagar les despeses financeres d’aquests préstecs i a reduir l’import d’aquest deute, llavors queden menys recursos per altres partides de l’Ajuntament. Així podem veure com El Vendrell només ha pogut pressupostar com a inversió l’1’96%, en canvi veiem com a Cambrils s’ha pogut destinar a aquesta partida el 4’15%, a Igualada el 5’16%, a Olot el 6’35% i a Tortosa, que ha rebaixat molt l’endeutament, el 0’94%. És a dir que aquest endeutament secular a fet que el nostre Ajuntament hagi fet poques inversions. Hem de tenir present que si mirem altres anys, aquesta manca d’inversió és crònica, així el 2012, només és destina el 1’68% del pressupost, el 2013 el 2’91%, el 2014 el 1’21%. Així doncs ja fa anys que el nostre Ajuntament no inverteix.

Una altra partida que pateix degut a aquestes estretors pressupostàries és el Capítol 4, o sigui els diners que el consistori destina a entitats, associacions, etc.; com que l’Ajuntament no té diners i n’ha de gastar molts per culpa de l’endeutament, aquesta partida també pateix a casa nostra. Així veiem com El Vendrell només destina el 2’02% de les despeses a aquesta partida, en canvi a Igualada representa el 6’14%, a Tortosa el 9’07% a Cambrils el 11’84% i a Olot el 19’21%. No cal comentar massa la situació, més si tenim present la necessitat que a una població com El Vendrell les entitats i associacions siguin potents, per aconseguir que, un lloc on als darrers anys ha vingut una munió de gent aquests s’integri al poble i així aconseguir generar sentit de ciutat. El fet de no poder aportat més euros a aquesta partida, en un poble com el nostre, és nefast.

Davant d’aquesta situació la pregunta obligada és: com és que el nostre Ajuntament s’ha endeutat tant els darrers anys? Doncs si mirem la seqüència és molt significativa: any 2008, 52.973 milions d’euros. Any 2009, 64.250. Any 2010, 67.458. Any 2011, 66.155. Any 2012, 85.849. Any 2013, 82.983. Com més amunt hem dit endeutament galopant. Bé, si mirem les partides de despeses veiem que la més gran tots aquests anys és la de despeses generals, que es disparen sempre per sobre del 43% del pressupost. Per tenir-ho clar més del 43% d’allò que gasta el nostre Ajuntament es destina a despeses generals; o sigui que l’endeutament no ha anat a parar a finançar inversions o transferències a associacions i entitats, ni a despeses de personal, ans el contrari ha anat a despeses generals.

Si comparem aquest fet amb els altres ajuntaments analitzats, veurem que al darrer pressupost les despeses generals del Vendrell representen el 43’64% del total, a Cambrils el 33’31%, a Tortosa el 34’95%, a Olot el 36’29% i a Igualada el 36’90%. Com es pot veure El Vendrell es gasta els diners en despeses generals i a sobre aquestes despeses les fa mitjançant l’endeutament. Per tenir-ho més clar i comparant-ho amb una família. L’Ajuntament del Vendrell no s’ha endeutat per comprar-se una casa o un cotxe (inversió) ni per ajudar als fills a estudiar (ajudes a entitats i associacions), cosa que tindria una certa lògica; s’ha endeutat per poder pagar la llum i el gas, o fer unes bones vacances (despeses generals). Realment és una situació que posa en qüestió com han portat les finances municipals les forces polítiques actualment majoritàries.

Resumint una mica podem dir: els dirigents del nostre municipi als darrers anys han gastat molt més d’allò que podien, és allò d’estirar més el braç que la màniga. Aquest excés de despesa ha portat a un gran endeutament i això ha provocat que ara no hi hagi diners per invertir ni per ajudar a entitats i associacions. I durant molts anys aquest gastar massa ha vingut per la partida de despeses generals. Davant d’aquesta situació és evident que Som Poble, així que tinguem presència institucional al consistori, analitzarem a fons la raó per la qual les despeses generals són tan elevades i com es pot haver produït un endeutament tan elevat a les finances municipals. Parlant d’això i fent una visió, sense prou informació, si que sospitem que una de les partides que més explicarien aquestes grans despeses i el posterior endeutament, podria ser la gestió dels residus, ja que sembla que és molt més car a casa nostra que a la resta de municipis analitzats; quan tinguem més informació al respecte ja en parlarem més a fons.

Una darrera reflexió: l’actual equip de govern; el famós quadripartit; va justificar fer una espècie de govern de salvació municipal, deixant a PxC a l’oposició, per millorar les finances municipals. Doncs bé, l’endeutament va augmentar del 2011, quan van formar el consistori, al 2012 en aproximadament 20 milions d’euros, o sigui que s’han “aplicat”, per tant que deixin de posar-se medalles respecte a com porten les finances municipals.
Foto: XarxaPenedès.cat
Pere Codina Sureda. Economista, Pre-Jubilat de La Caixa on fou Sindicalista de CC.OO. Militant de la CUP del Vendrell i membre de la Sectorial d’Economia i Treball de Som Poble.

1 comentaris:

MINDUNDI DE ENTRADA menos de tres años ha dit...

Be recorda que el 2012 el ajuntament va demanar a HACIENDA un credit de 23,6 millons € per famos plan de pago a proveedores de Montoro amb l objectiu de millorar el termini mitjà de pagament a proveïdors.

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Facebook Favorites More

 
Dissenyat per Som Poble - El Vendrell | 2014